Przedsiębiorcy mogą dostosować podstawę programową szkolnictwa zawodowego do swoich potrzeb

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Nowością tych konsultacji to, że może wziąć w nich udział każda firma, która chciałaby wpłynąć na przyszły kształt programu nauczania w wybranych zawodach.

Udział taki jest możliwy dzięki wykorzystaniu w konsultacjach elektronicznego kwestionariusza. Poprzez jego wypełnienie mają Państwo możliwość zmiany podstawy programowej tak, aby stała się nowoczesnym instrumentem systemu kształcenia odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy. Uczniowie kształceni według nowej podstawy posiądą kompetencje i wiedzę, których potrzebujecie, o ile zasygnalizujecie swoje potrzeby. Dlatego zachęcamy Państwa do wypełnienie kwestionariusza na stronie: http://opinie.koweziu.edu.pl/

Konsultacje trwać będą do końca września. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami. Wówczas Konfederacja Lewiatan będzie mogła wykorzystać te sugestie w procesie kształtowania podstawy programowej.  Będziemy także informować Państwa o postępach i efektach prac w tym obszarze. Prosimy o przesyłanie uwag i postulatów mailem na adresy: gbaczewski@konfederacjalewiatan.pl; akaplon@konfederacjalewiatan.pl.