Przedsiębiorcy o „bonie szkoleniowym”

17 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie dotyczące tzw. „bonu szkoleniowego" jako narzędzia, mającego usprawnić funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków regionalnych i branżowych Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz edukacji.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Małgorzata Dudziak, kierowniczka Projektu PFK - Podmiotowe Finansowanie Kształcenia, którzy realizowali projekt Bonu Szkoleniowego, w trakcie przeprowadzonego w Małopolsce programu pilotażowego.
Dzięki prezentacji przygotowanej przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się szczegółowo z rozwiązaniem jakim jest „bon szkoleniowy" oraz przedyskutować istniejące w tej materii wątpliwości.

Inicjatywa zorganizowania spotkania dla przedsiębiorców zrodziła się z uwagi na informację, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa możliwość wprowadzenia bonu szkoleniowego jako narzędzia, które miałoby usprawnić funkcjonowanie KFS, jak też informację, iż w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace mające na celu ocenę możliwości wykorzystania tego rozwiązania dla RUR i docelowo dla całego finansowania usług rozwojowych, w tym zwłaszcza szkoleniowych ze środków EFS.

Konfederacja Lewiatan