Puls europejskiego biznesu - Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE w Rydze

Doroczna analiza sytuacji ekonomicznej BUSINESSEUROPE - Economic Outlook 2015, wizyta przedstawicieli BUSINESSEUROPE w Waszyngtonie w kontekście 9. rundy negocjacji TTIP, plan Junckera, majowy Szczyt Partnerstwa Wschodniego oraz relacje z Ukrainą i Rosją - to tematy Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE, która odbyła się 23-24 kwietnia w Rydze. W uroczystej kolacji inaugurującej spotkanie wziął udział Andris Bērziņš, prezydent Łotwy.

Oficjalne posiedzenie Rady Prezydentów rozpoczęło wystąpienie Zandy Kalnina-Lukasevicy, minister ds. UE. Podkreśliła, że ambicją prezydencji łotewskiej trwającej jeszcze dwa miesiące jest przyjęcie wszystkich regulacji prawnych koniecznych do uruchomienia planu Junckera. Innym ważnym tematem jest unijna polityka migracyjna, zwłaszcza w kontekście niedawnych wypadków zatonięcia łodzi z nielegalnymi imigrantami na Morzu Śródziemnym. Dla Łotyszy priorytetowe jest także wsparcie Ukrainy, bowiem stabilność tego kraju daje gwarancję krajowego i europejskiego bezpieczeństwa. Wśród planów na pozostające miesiące prezydencji łotewskiej znalazły się m.in.:

 • unia energetyczna: najważniejsze zagadnienia to współpraca regionalna, ceny energii oraz dostęp do finansowania;
 • agenda cyfrowa: najważniejsze zagadnienia to obniżenie opłat roamingowych i cyberbezpieczeństwo;
 • Partnerstwo Wschodnie jako element długoterminowej strategii UE;
 • TTIP: zaangażowanie w negocjacje nad ambitnym i korzystnym dla obu stron porozumieniem.      

Jednocześnie Łotysze podkreślili, że nie są zwolennikami jakichkolwiek zmian dotyczących warunków, na jakich Grecja korzysta z pomocy finansowej - reformy muszą być kontynuowane.

W dalszej części spotkania dyskutowano istotne dla BUSINESSEUROPE tematy:

 • BUSINESSEUROPE Day: potrzeba prostego przekazu, palący temat: Europa 2020, np. rozmowa o tym, na jakim wzroście powinniśmy się skupić, jak europejskie firmy mogą stać się bardziej globalne, jakie są potrzeby firm w zakresie innowacyjności i dogodnych warunków do prowadzenia biznesu i inwestowania w Europie.
 • Szczyt Dialogu Społecznego (marzec 2015): biznes wierzy w dialog społeczny, ale w nowej formie „partnerstwa dla reform".
 • Economic Outlook 2015: doroczna analiza ekonomiczna sytuacji w UE - główne wnioski:
 1. gospodarka europejska może skorzystać ze słabszego euro, niższych cen ropy, ale trzeba kontynuować reformy strukturalne;
 2. państwa członkowskie muszą się dostosować do unijnych zasad budżetowych, jeżeli tego nie zrobią - dostęp do finansów powinien zostać ograniczony;
 3. unia kapitałowa jest niezbędna dla konkurencyjności;
 4. dobre porozumienie TTIP może być napędem dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy
 • „Przegląd krajowy" - okiem prezydentów organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE
 1. Finlandia: zmiany polityczne bez wpływu na sytuację gospodarczą, w 2015 przewidywany umiarkowany wzrosty (ok. 1%);
 2. Grecja: zagrożenie populistycznym rządem, który chce rozdawać pieniądze uzyskane dzięki reformom - pilna potrzeba stworzenia otoczenia dogodnego dla inwestycji;  
 3. Hiszpania: głębokie reformy (m.in. rynku pracy, podatkowa, nowe prawo o przedsiębiorczości), duży problem to wysoki poziom bezrobocia i wysoki poziom zadłużenia; istnieje pilna potrzeba odnowienia i skonsolidowania europejskiego modelu ekonomiczno-społecznego;
 4. Francja: największy problem - bezrobocie, w tym 25% bezrobocie ludzi młodych, nawet 30-40% w przypadku obszarów podmiejskich; potrzeba więcej elastyczności dla MŚP w zakresie regulacji rynku pracy;
 5. Szwecja: sygnały poprawy sytuacji ekonomicznej (wzrost szacowany nawet na 3,5% w 2015 roku), ale martwi, że rząd wypowiada się w sposób przyjazny dla biznesu, ale działa w sposób utrudniający przedsiębiorczość, np. podwyższono podatki; 
 6. Niemcy: dobre prognozy ekonomiczne (szacowany wzrost: 2% w 2015 i 2016 roku) i spadające bezrobocie, ale brak wykwalifikowanej siły roboczej i niewłaściwy, wg biznesu, kierunek reform; 
 7. Belgia: porozumienie z największym związkiem zawodowym - brak podwyżki pensji w 2015 roku i umiarkowany wzrost w 2016 roku (0,5%) - "zamrożenie" automatycznej podwyżki pensji w wyniku tzw. indeksacji;
 8. Austria: ostra dyskusja na temat podatku od nieruchomości oraz trudna dyskusja na temat TTIP;
 9. Turcja: wzrost gospodarczy na poziomie 5% w 2015 roku, ale także wzrost bezrobocia, a czerwcowe wybory powodują, że polityka dominuje kwestie gospodarcze. 
 • TTIP: w USA zaczęto rozmowę na temat ew. podpisania "porozumienia politycznego", które stanowi niejako promesę podpisania porozumienia; w USA w tej chwili więcej uwagi poświęca się zakończeniu negocjacji TPP (Trans-Pacific Partnership), czyli umowy handlowej z 11 gospodarkami azjatyckimi, w tym z japońską, ale nie chińską - te dwanaście gospodarek stanowi 40% światowego PKB i 1/3 całej wymiany handlowej; stale pojawiają się kontrowersje wokół istotnych rozdziałów tego porozumienia, np. ISDS. Prezydenci organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE  przedyskutowali konsekwencje ew. utworzenia międzynarodowego sądu apelacyjnego i zasad jego działania.  
 • Sytuacja na Ukrainie: stale trudna - istotne, żeby utrzymywać kontakty z ukraińskim biznesem, przedstawicielstwo ukraińskiego biznesu otworzyło swoje przedstawicielstwo w Brukseli; padła propozycja organizacji unijno-ukraińskiego forum biznesowego w Brukseli lub w Kijowie.