Rada Dialogu Społecznego szuka Dyrektora Biura

RDS poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
· kierowanie pracami Biura Rady Dialogu Społecznego,
· koordynacja prac Biura Rady w zakresie:
· organizacji posiedzeń Rady, Prezydium Rady i zespołów problemowych w aspekcie organizacyjno-merytorycznym;
· sporządzania i zlecania ekspertyz i analiz na potrzeby Rady oraz organizacji wchodzących w jej skład;
· organizacji konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności Rady;
· przygotowania publikacji dotyczących dialogu społecznego i Rady;
· udział w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady;
· współpraca z sekretarzami Prezydium Rady w zakresie bieżących prac Rady, Prezydium Rady i jej zespołów problemowych;
· przedstawianie Radzie sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura;
· współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego oraz zespołami branżowymi.

Pełna treść ogłoszenia