Rada Główna przyjęła sprawozdanie z działalności Konfederacji w roku 2014

16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Rada Główna przyjęła:

1.       sprawozdanie Zarządu i własne z działalności w 2014 r.,

2.       zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2014

3.       uchwaliła budżet Konfederacji Lewiatan na rok 2015.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady bądź ich reprezentanci  - łącznie reprezentowanych było 25 członków Rady Głównej z ogólnej liczby 38.

Prezentacja Lewiatana