Rośnie produkcja i sprzedaż detaliczna

W czerwcu br. produkcja przemysłowa, w ujęciu rocznym, wzrosła o 7,6 proc., zaś sprzedaż detaliczna była wyższa w cenach bieżących o 3,8 proc. - podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Dobre wyniki przemysłu w czerwcu sygnalizował już ostatni wskaźnik PMI, który wyniósł 54,3 pkt. Ankietowani przedsiębiorcy z sektora przemysłowego informowali o rosnących zamówieniach, zwłaszcza na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych.

Dzisiejsze dane GUS dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br. są potwierdzeniem opinii i prognoz firm przemysłowych. Wskazują one , że właściwie cały przemysł poprawia swoją produkcję - wzrosty nastąpiły bowiem w 29 działach przemysłu, szczególnie tych, które eksportują swoje wyroby, np. w dziale maszyny i urządzenia - wzrost wyniósł 16,3 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych -prawie jedną czwartą. Nieźle radzili sobie też wytwórcy mebli, chemikaliów czy pojazdów samochodowych. Potwierdza to dobrą kondycję przemysłu, a tym samym polskiej gospodarki, bowiem przemysł wypracowuje ponad ¼ polskiego PKB. Potwierdza także poprawiającą się kondycję europejskiej gospodarki, bowiem to ona odbiera większość naszego eksportu.
Bardzo dobre dane napłynęły także z handlu, gdzie wzrost sprzedaży detalicznej nastąpił we wszystkich grupach produktów poza „pozostałymi". Imponująco wzrosła sprzedaż samochodów, ale również odzieży i obuwia. Dynamiczne przyspieszenie sprzedaży aut, to z jednej strony efekt niskiej bazy z czerwca 2014 roku, ale także zdecydowanego wzrostu popytu na nowe samochody, napędzanego atrakcyjnymi ofertami dealerów samochodowych.

Dzisiejsze dane o produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej nie współgrają z danymi z rynku pracy (GUS). Mamy silniejszy wzrost w przemyśle i w handlu, a jednocześnie spowolnienie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń. Świadczy to o poprawie wydajności pracy, ale wskazuje także, że musi rosnąć zatrudnienie sezonowe i oparte na umowach cywilno -prawnych. Ciekawe będą zatem dane dotyczące zmian zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych branżach przemysłu, bo możliwe, że widzimy już pierwsze efekty inwestycji modernizacyjnych, które firmy przemysłowe realizują od początku 2014 r. To odpowiedź na niedopasowanie rynku pracy do ich potrzeb.
Trudno po czerwcowych wynikach jednoznacznie stwierdzić, czy przemysł wraca na ścieżkę szybkiego wzrostu, a gospodarstwa domowe zwiększają skłonność do konsumpcji, czy też wkrótce wrócimy do niższej dynamiki wzrostu. Ale na pewno, opierając się na wynikach całego 2.kwartału możemy się w nim spodziewać co najmniej 3,4-3,5 proc. wzrostu PKB, i jeszcze wyższego tempo wzrostu gospodarczego w całym 2015 roku.

Konfederacja Lewiatan