Społeczna odpowiedzialność i etyka w biznesie - badanie wśród polskich i tureckich menedżerów

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w naukowym projekcie badawczym finansowanym przez Uniwersytet Anatolijski (Anadolu University) w Turcji.

Pani Marta Hancyk Başar jest wykonawcą projektu naukowego, który ma za zadanie porównać podejście polskich i tureckich menedżerów firm prywatnych do ogólnie pojętych kwestii społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.

Porównując opinie menedżerów obu krajów, nie tylko mamy nadzieję uzupełnić lukę badawczą jaką stanowi brak tego rodzaju przedsięwzięć polsko-tureckich związanych ze społeczną odpowiedzialnością i etyką w biznesie. Jesteśmy także przekonani, iż wyniki badania przyczynią się do lepszego zrozumienia międzykulturowego. 

Firma biorąca udział w badaniu nie musi mieć żadnych kontaktów handlowych z Turcją, natomiast jej strategia czy polityka nie musi zawierać programów/inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Poszukiwane są firmy z najróżniejszych sektorów i branż, a także menedżerowie z dowolnych działów.

Formularz wykorzystywany w trakcie badania nie zawiera żadnych pytań dotyczących firmy. Rozmówca/osoba ankietowana wybiera, w jakim stopniu zgadza się z danym poglądem w skali 1-5 (od zdecydowanie się zgadzam do zdecydowanie się nie zgadzam).

Ze względu na komfort osoby ankietowanej, a także wiarygodność całego przedsięwzięcia, najbardziej preferowaną jest forma krótkiego spotkania w Warszawie, które odbędzie się w okresie 10 sierpnia- 10 września br.

W przypadku, gdy spotkanie nie byłoby formą preferowaną/dogodną dla osoby zainteresowanej, dysponujemy także elektroniczną formą ankiety, link: http://goo.gl/forms/jt8bKBIa4P

Na początku i końcu ankiety umieszczona została adnotacja z prośbą o wiadomość zwrotną z informacją o wypełnieniu formularza (ankieta jest anonimowa, jednakże taka informacja jest potrzebna ze względu na udokumentowanie prawdziwości badania).

Odpowiedzi udzielone w trakcie badania nie będą wykorzystane w celach innych niż naukowe a także przekazane nieupoważnionej osobie/organizacji trzeciej. Autorka badania dysponuje listem od koordynatora zapewniającym o wyżej wymienionej kwestii.

Wszystkie osoby zainteresowane badaniem prosimy o kontakt mailowy na: m.hancykbasar@gmail.com

Dotychczas zgłosiło się kilkanaście średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów (m.in handel, usługi, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł odzieżowy, reklama i marketing). Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu.