Spotkanie branży tworzyw sztucznych w Warszawie

21-22 maja w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie EuPC, stowarzyszenia przetwórców tworzyw sztucznych, w tym roku połączone także z konferencją zorganizowaną wspólnie z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych, członkiem Konfederacji Lewiatan.

Uczestnicy konferencji podjęli próbę oceny konkurencyjności europejskiej branży tworzyw sztucznych oraz odpowiedzi na ważne pytanie: co należy zmienić , aby ją poprawić. Istotnym tematem, poruszanym w trakcie spotkania, który obecnie wpływa na działalność przetwórców są kłopoty z zaopatrzeniem w surowce. O Planie Junckera, który ma ożywić gospodarkę unijną mówił także gość specjalny, były wiceprzewodniczący Komisji Środowiska UE, Bogusław Sonik. W dwudniowych spotkaniach wzięło udział ponad 130 uczestników, przedstawicieli największych przedsiębiorstw działających w branży tworzyw sztucznych. Podczas spotkania wypowiedzi dla prasy branżowej udzieli Prezesi EuPC -Michael Kundel, PZPTS-Tadeusz Nowicki oraz PlasticsErope-Patrick Thomas.

Tadeusz Nowicki, prezydent Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, zauważył, że konferencja EuPC nie bez przyczyny odbywa się w Warszawie - stolicy kraju, który w ostatnich latach jest doskonałym przykładem sukcesu branży tworzyw sztucznych. Przedstawiając branżę przetwórstwa tworzyw, zwrócił uwagę, iż słabym ogniwem łańcucha wartości jest w Polsce zagospodarowanie odpadów, tj. ich spalanie bądź recykling. Tadeusz Nowicki zwrócił uwagę na tzw. fenomen folii stretch w Polsce, której produkcja w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wrosła o 500 proc.

Konfederacja Lewiatan