Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki dot. realizacji projektu Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy

26 lutego w Ministerstwie Gospodarki odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy", na którym obecni byli Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Ewa Malinowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie; Monika Pawłowska, Sędzia Sądu Okręgowego oraz przedstawiciele lidera i poszczególnych partnerów projektu. 

Na spotkaniu podkreślano, iż najistotniejszym elementem we wprowadzaniu mediacji gospodarczej w Polsce  jest  przekonanie przedsiębiorców i ich pełnomocników do nowego sposobu rozwiązywania sporów.  Minister Haładyj zauważył, że właśnie dzięki zaangażowaniu takich osób jak Ewa Malinowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego, a także dzięki poparciu Ministerstwa Gospodarki idea mediacji ma szanse rozwinąć się w Polsce. Przełamywaniu dotychczasowych wzorców myślenia o sporach i ich rozwiązywaniu służyć ma profesjonalna jakość świadczonych usług mediacyjnych.

Centrum Mediacji Lewiatana (Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan) zaliczane jest w tym kontekście do najważniejszych i najlepszych na mapie centrów mediacji w Polsce. Kwalifikacja ta dotyczy osób mediatorów, którzy są wpisani na listę,  jak i odnosi się do realizacji wskaźników, które mają być osiągnięte przez poszczególnych partnerów w ramach realizowanego projektu.