Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat

Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej.

Z zadowoleniem należy przyjąć informację o postępującej wciąż poprawie sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%, co jest najlepszym wynikiem od 7 lat. Pracodawcy w czerwcu zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia. To zasługa rozpoczęcia wielu inwestycji i podejmowania prac sezonowych, zwłaszcza w handlu, gastronomii i hotelarstwie, turystyce, budownictwie. Wiele osób może znaleźć okresowe, dorywcze zatrudnienie, zwłaszcza w usługach i rolnictwie, co sprzyja poprawie sytuacji na rynkach lokalnych.

Są realizowane różne formy aktywizacji zawodowej (staże, dofinansowania stanowisk pracy, pożyczki na działalność gospodarczą) finansowane z Funduszu Pracy, które wpływają na obniżanie bezrobocia. Do tego dochodzą różne formy nietypowego zatrudnienia, które pozwalają firmom dostosowywać się do potrzeb rynku.