Studia z Przyszłością - Konkurs i Program Akredytacyjny

Zapraszamy do udziału w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością" wyróżnimy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością" jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców!

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada 2015 roku.

Więcej informacji na: studiazprzyszloscia.pl

Konfederacja Lewiatan objęła konkurs patronatem.