Świetny akord na koniec roku

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w grudniu r/r do 8,4 proc. a produkcja budowlano-montażowa o 5 proc. r/r - podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

Przemysł w grudniu pokazał swoją siłę, bowiem wzrósł o 8,4 proc. w firmach zatrudniających od 10 pracowników. Wynik o tyle dobry, że baza dla niego była bardzo wysoka. W grudniu 2013 roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł bowiem 6,6 proc., w tym przetwórstwa przemysłowego o 8,3 proc. Ważne jest także to, że zwiększyła się liczba działów przemysłu wykazujących przyrost produkcji, a te o najwyższej dynamice wzrostu to działy eksportowe, m.in. maszyny i urządzenia, meble, urządzenia elektryczne oraz samochody. Potwierdza to siłę polskiego przemysłu, który radzi sobie nawet w sytuacji, gdy rynki rosyjski i ukraiński bardzo się skurczyły, zaś rynki europejskie rosną niezwykle powoli. Warto dodać, że w całym 2014 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 3,3 proc., co jest znacznie lepszym wynikiem niż w 2013 roku (2,2 proc.).

Dzięki pogodzie także budownictwo odnotowało w grudniu wzrost o 5 proc., a w całym 2014 produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 3,6 proc. Jak na okres zimowy to wyjątkowo dobry wynik. Tym bardziej, że budownictwo rośnie przede wszystkim w obszarze robót specjalistycznych, co wyprzedzająco wskazuje na to, że 2015 rok będzie dla budownictwa lepszy niż poprzedni.

Dane za grudzień są dobrym prognostykiem na 2015 rok.  Będzie rosła produkcja sprzedana przemysłu - tak na rynek krajowy, jak i na rynki zewnętrzne. Jeśli trend się utrzyma (przemysł tworzy 25 proc. wartości dodanej brutto), to w 2015 roku możemy oczekiwać wzrostu gospodarczego na poziomie wyższym niż w 2014 roku.