Szkolenia zawodowe w Polsce

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 "Rokiem Szkoły Zawodowców". Jednym z jego priorytetów jest współpraca z przedsiębiorcami oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wsparciu tego celu ma również służyć Międzyresortowe Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisane 23 stycznia 2015 r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej oraz ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu.

W związku z aktywizacją działań administracji państwowej w zakresie odbudowy kształcenia zawodowego chcielibyśmy wraz z Polsko-Niemiecką izbą Przemysłowo-Handlową zadać Państwu kilka pytań w elektronicznej ankiecie. Pytamy m.in.:

1. Czy kształcą Państwo przyszłych pracowników Państwa firmy w ramach dualnego kształcenia zawodowego?

2. Czy w ramach realizowanego przez Państwa kształcenia współpracują Państwo ze szkołami zawodowymi,  technikum? Jakie to szkoły? Czy organizują Państwo praktyki?

3. W jakich zawodach kształcą Państwo przyszłych pracowników?

4. Jak oceniają Państwo założenia zreformowanej ustawy o szkolnictwie zawodowym ?

5. Czy poprawiła się jakość pracowników - absolwentów szkół zawodowych (umiejętności, profesjonalizm)?

6. Jakie są Państwa oczekiwania odnośnie systemu kształcenia zawodowego?

Z góry dziękujemy za poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularza.

LINK DO ANKIETY

Dodatkowych infomracji udziela:
Agnieszka Ozubko LL.M.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
tel.+ 48 22 53 10 547
AOzubko@ahk.pl