Szkolenie na temat mediacji w BZ WBK

15 maja 2015 r. Centrum Mediacji Lewiatan, reprezentowane przez Prezesa Romana Rewalda i dyr. Małgorzatę Miszkin-Wojciechowską, na zaproszenie BZ WBK S.A przeprowadziło seminarium o mediacji.

Uczestnikami szkolenia byli prawnicy banku i pracownicy obszaru biznesu. Seminarium odbywało się w Sali Głównej Posiedzeń Zarządu w BZ WBK S.A. w Warszawie i spotkało się z dużym zainteresowaniem, w seminarium udział wzięło około 50 osób.

Mec. Beata Kukawka Dyrektor Obszaru Prawnego BZ WBK S.A. napisała: „Serdecznie Wam dziękuję raz jeszcze - w imieniu własnym i Koleżeństwa -  za bardzo ciekawe merytorycznie spotkanie".

Mec. Hanna Kawczynska-Askew - Head of Legal Global Banking & Markets Division in Bank Zachodni WBK S.A. dodała: „Chciałabym jeszcze raz najmocniej podziękować za czas poświęcony na zorganizowanie oraz poprowadzenie szkolenia na temat mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów bankowych. Jestem przekonana o przydatności tego szkolenia w popularyzowaniu mediacji".