Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

27 maja br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się szkolenie z zakresu formalno-prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie, którego inicjatorem była firma PracownikzeWschodu.pl Sp. z o.o., specjalizująca się w pomocy polskim pracodawcom w kwestiach związanych z legalnym zatrudnianiem zagranicznych pracowników w Polsce, skierowane było głównie do polskich przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami oraz aspektami zatrudniania specjalistów ze wschodu w rodzimych firmach.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na aspekty związane z kwestiami uzyskiwania pozwolenia na pracę w Polsce, ich rodzaju, podmiotów które uprawnione są do aplikowania i organów, w których należy je składać, wymaganych opłat oraz okolicznościach w których takie pozwolenie może zostać cofnięte.

Uczestnicy mieli okazję również uzyskać informacje w zakresie obowiązków ubezpieczania i opłacania podatku z tytułu zatrudnienia takiego pracownika w Polsce. Ze względu na rosnące zainteresowanie pracodawców kwestiami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, spowodowane głównie odpływem rodzimej kadry na Zachód i równoczesnym napływie potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy, spółka PracownikzeWschodu.pl planuje realizację cyklu szkoleń tego typu dla zainteresowanych podmiotów w całej Polsce. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym biuro@pracownikzewschodu.pl lub pod numerem telefonu +48 791 007 639.

Konfederacja Lewiatan