Sztuczna inteligencja w HR - eSkills Manager, czyli innowacyjne narzędzie dla rozwoju firm

Celem każdej firmy jest osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Aby firma mogła osiągnąć sukces potrzebuje cech, które wyróżnią ją spośród innych, już istniejących na rynku o podobnym profilu.

U podstaw takiego sukcesu leży odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza, która w najwłaściwszy sposób dla danego przedsiębiorstwa będzie realizować założone cele. To dzięki takim pracownikom firma uzyskuje wyższą efektywność i produktywność. Założenie wydaje się banalnie proste do zrealizowania, jednakże żeby to osiągnąć istotne jest odpowiednie zarządzanie pracownikami oraz ich kompetencjami, co w efekcie może stanowić realny problem.


Ważne jest, by zarządzanie firmą opierało się na znajomości tych unikatowych zasobów oraz konieczności ich ciągłego poszerzania i rozwijania.  W tym celu należy poznać posiadane przez danego pracownika umiejętności, porównać je z wymaganymi kompetencjami na danym stanowisku i w razie pojawienia się luk zaproponować najodpowiedniejsze szkolenie, które będzie gwarantowało optymalny rozwój.

Monitorowanie realnych umiejętności prowadzi do łatwiejszej identyfikacji luk, które posiadają pracownicy, a także daje szansę indywidualnego podejścia do każdego z nich. Tworzy to przejrzysty obraz kompetencji odnoszących się zarówno do pracowników jak i założeń firmy. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kompetencjami pracowników, te będą pokrywać się z unikatowymi cechami firmy, w której pracują. Korzyści z wykorzystania i ukierunkowanego rozwijania kompetencji oszczędzą przedsiębiorstwu zarówno czasu jak i pieniędzy, ponieważ inwestuje się w edukację
z zakresu faktycznego zapotrzebowania i w zindywidualizowanym podejściu. W ten sposób unika się nieprzydatnych szkoleń, co zwykle generuje znaczne koszty i nikłe korzyści. Dodatkowo spersonalizowany rozwój pracownika zwiększa jego zaangażowanie w ramach przedsiębiorstwa.


 

Te, a także wiele innych czynności prowadzących do efektywniejszej i bardziej wydajnej pracy wykona całkowicie bezpłatne narzędzie stworzone głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach - PARP HR eSkills Manager, którego zadaniem jest usprawnienie zarządzania kompetencjami informatycznymi pracowników wszystkich polskich firm, nie tylko z branży informatycznej. Jeżeli chce się zachować indywidualne podejście do pracownika w tej szczególnej kwestii oraz zapobiec marnotrawieniu środków na nieodpowiednie szkolenia to narzędzie eSkills Manager będzie idealnym rozwiązaniem.

Innowacyjna aplikacja eSkills Manager stworzona przez firmę CompSecur pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie firm, które dopiero wchodzą na rynek spotykając się z ogromną konkurencją, a także dla tych, które już ugruntowały swoją pozycję i szukają rozwiązania gwarantującego poprawę efektywności oraz zwiększenie ich konkurencyjność na europejskim rynku tak, by ich działalność przynosiła jeszcze większe zyski. Proponowane rozwiązanie w postaci PARP HR eSkills Manager zajęło pierwsze miejsce spośród 147 konkurencyjnych propozycji w organizowanym przez PARP ogólnokrajowym konkursie "Rozwiązania jutra w HR".

PARP HR eSkills Manager to bezpłatne, innowacyjne narzędzie działające w modelu chmury internetowej. Umożliwia sprawne zarządzanie kompetencjami informatycznymi. Pozwala na skuteczną identyfikację i wyeliminowanie luki kompetencyjnej kadr z zakresu kompetencji informatycznych (zarazem na stanowiskach informatycznych, jak i pozostałych). Jego działanie opiera się na inteligentnym systemie, który poprzez analizę wprowadzonych danych automatycznie identyfikuje posiadane przez danego pracownika luki kompetencyjne oraz sugeruje odpowiednią dla obejmowanego przez niego stanowiska ścieżkę szkoleniową w celu najefektywniejszego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Narzędzie to oprócz możliwości identyfikacji i zarządzania kompetencjami w dalszej kolejności umożliwia pracownikowi wybór własnej ścieżki szkoleniowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Narzędzie to ma na celu odciążenie pracodawców oraz działów HR i usprawnienie kontroli nad ścieżkami kariery, a także umożliwia pracownikowi firmy szybki i wygodny sposób na wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery. Stworzona aplikacja jest rozwiązaniem kompleksowym.

Projekt wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji i sieci neuronowych, co sprawia, że aplikacja cały czas będzie się uczyć i proponować nowe rozwiązania dostosowane do aktualnych trendów. Odpowiednie zarządzanie kadrami tj. staranny dobór, właściwe rozlokowanie i motywowanie, powoduje u pracowników większe zaangażowanie oraz rozwój kreatywności, a w efekcie prowadzi do zwiększonej efektywności danego przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem eSkills Manager i wypróbowania jego możliwości w swojej firmie.

 

PARP HR eSkills Manager

e-mail: info@eskills.pl

www.eskills.pl | facebook.com/eSkillsManager