Szybszy wzrost PKB, niższy deficyt

Deficyt budżetu państwa w 2014 roku był niższy niż 30 miliardów złotych - szacuje resort finansów. W ustawie budżetowej zaplanowano deficyt o 18 mld zł wyższy.

Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Informacja, o dużo lepszym wykonaniu budżetu (deficyt poniżej 30 mld zł) od zaplanowanego na 2014 była oczekiwana. Według wcześniejszych danych Ministerstwa Finansów po 11 miesiącach 2014 deficyt osiągnął jedynie połowę dopuszczalnej wielkości tj. 24,8 mld zł. Zawdzięczaliśmy to głównie szybszemu wzrostowi PKB i konsumpcji, co przyniosło ponadplanowy wzrost dochodów z VAT. Po stronie wydatków oszczędności wobec planu przyniosła obsługa zadłużenia zagranicznego, dzięki obniżającym się stopom procentowym na polskim długu. Te pozytywy zdecydowanie przeważyły wpływ pewnych negatywnych procesów w ubiegłem roku - ponadplanowych transferów na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, wynikających z braku odpowiednich reform oraz ubytku w dochodach z podatku akcyzowego, co z kolei wynikało ze wcześniejszych błędów w podwyższaniu stawek.

Konfederacja Lewiatan