Unijna Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego – komisarz Ansip na European Business Summit

6 maja br. Komisja Europejska ogłosiła Strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego. Składa się na nią 16 inicjatyw, za których wdrożenie będą odpowiadały różne jednostki organizacyjne KE. Prace ma koordynować DG CONNECT, która jest odpowiedzialna za cały obszar strategii cyfrowych.

Elementy Strategii:

  • reforma prawa autorskiego: komisarz Ansip chce harmonizacji różnych regulacji krajowych i zagwarantowania szerszego dostępu do zawartości objętej prawem autorskim. Oznacza to pełną przenośność legalnie zakupionych w Internecie treści, takich jak filmy, aplikacje czy e-książki. Propozycje te bardzo krytykują tzw. przemysły kreatywne, szczególnie brytyjskie, np. BBC, argumentując, że rynek zagwarantuje pełną przenośność, pod warunkiem, że konsumenci są skłonni zapłacić więcej za dostęp do treści cyfrowych sprzedawanych w innym kraju.
  • e-handel: usunięcie przeszkód w handlu on-line, w szczególności w odniesieniu do elektroniki przeznaczonej do użytku osobistego, przemysłu ubraniowego czy przemysłów kreatywnych. Zdania między krajami członkowskimi są podzielone: Niemcy i Francuzi są zwolennikami bardziej restrykcyjnych przepisów w odniesieniu do platform internetowych oraz ochrony prywatności i danych osobowych, nie popierają także zakazu geo-blockingu (ustalanie ceny oraz ograniczanie dostępu wedle lokalizacji kupującego). Z kolei kraje skandynawskie, Holendrzy i kraje bałtyckie - liderzy technologiczni w Europie - uważają, że strategia może wręcz cofnąć niektóre z rozwiązań już przyjętych.
  • platformy internetowe: różnice w opiniach krajów członkowskich są nawet bardziej widoczne w tym wypadku - Niemcy opowiadają się bowiem za szerszym regulowaniem, podczas gdy kraje skandynawskie i bałtyckie preferują minimum (lub wręcz brak) regulacji, aby nie blokować rozwoju start up-ów. Niektórzy uważają, że brak uregulowania funkcjonowania platform internetowych na tym etapie może zaowocować bardziej restrykcyjnymi propozycjami regulacji prawnych. Pojawia się pomysł, że tacy pośrednicy jak Facebook, Google czy Twitter powinni brać więcej odpowiedzialności za treści rozpowszechniane za pomocą ich platform. W tym kontekście warto przypomnieć o stanowisku Lewiatana w odniesieniu do projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Projekt  Komisji z 2012 roku na ten temat utknął w Radzie, podobne opóźnienie dotyczy dyrektywy o bezpieczeństwie sieci i informacji (tzw. dyrektywa NIS).
  • strategia telekomunikacyjna: „starszą siostrą" Strategii Rynku Cyfrowego jest Strategia Jednolitego Rynku Telekomunikacyjnego.