W Lewiatanie o osobach niepełnosprawnych

W Konfederacji Lewiatan dyskutowano na temat zmian treści art.22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W dniu 13 marca 2015 w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie odbyło się spotkanie środowisk związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

• Konfederacji Lewiatan
• Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
• Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
• Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 'Podkarpacie'
• EKON Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

W trakcie spotkania uczestnicy uznali, że w obecnej formie treść przepisu art. 22 jest przyczyną wielu nadużyć szczególnie w branżach czystości i ochrony wpływając jednocześnie na zachwianie warunków konkurencyjnych w tych branżach. Jednocześnie zgodzono się z poglądem, że likwidacja lub ograniczenia działania art. 22 może przyczynić się do zachwiania struktury finansowej w zakładach produkcyjnych zatrudniających osoby o największym stopniu niepełnosprawności.
W zawiązku z rozbieżnościami pomiędzy uczestnikami spotkania, a jednocześnie chęcią poszukania właściwych rozwiązań, które mogłyby zadowolić wszystkich uczestników związanych z rynkiem osób niepełnosprawnych postanowiono dalszą część obrad przenieść na 27 marca br.

Konfederacja Lewiatan