Warto pracować w przemyśle

Wskaźnik PMI w lutym 2015 r. osiągnął poziom 55,1, czyli był porównywalny do poziomu ze stycznia br. - poinformował bank HSBC.

 Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Rosną nowe zamówienia w przemyśle, w tym zamówienia eksportowe. Tak bardzo, że rosną także zaległości produkcyjne, a maleją zapasy wyrobów gotowych. Ma to naprawdę silne przełożenie na wzrost zatrudnienia, które rośnie trzeci miesiąc z rzędu. A przedsiębiorcy nie są przecież skorzy do zwiększania zatrudnienia jeśli nie widzą stabilnych, dobrych perspektyw. PMI wskazuje, że widzą. Warto zatem pracować w przemyśle! Szczególnie jeśli ma się doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje przez przemysł poszukiwane. Bo to rosnące zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez przemysł będzie się zapewne wiązało z nieco szybszym niż przeciętnie w gospodarce wzrostem wynagrodzeń.

Rosnące zamówienia, rosnące zaległości produkcyjne i malejące zapasy nie mają jednak przełożenia na ceny producentów, bowiem te ciągle spadają. Przedsiębiorstwa przemysłowe mówią, że to efekt silnej konkurencji, a także ciągle niskich cen surowców. Mamy zatem dość nietypową sytuację - z jednej strony presję popytową, a z drugiej malejące ceny. A to oznacza, że firmy będą więcej produkować, ale ich przychody ze sprzedaży wcale nie muszą rosnąć, a przynajmniej nie w tempie wynikającym ze wzrostu zamówień. Przemysł dalej zatem musi kontrolować koszty, aby utrzymać rentowność sprzedaży. I chyba jednak musi dalej inwestować, bo jak widać inwestycje rozpoczęte i zrealizowane w ubiegłym roku są niewystarczające. Firmy przemysłowe potrzebują dalej zwiększać swoje moce wytwórcze, nie tylko je modernizować.

Możemy się zatem spodziewać nieco szybszej dynamiki inwestycji, a także wzrostu zapasów, które przemysł musi odbudować. A to oznacza same dobre wiadomości dla gospodarki i tempa jej wzrostu.
Interesujące jak na te dane zareaguje RPP, której członkowie sygnalizowali przed posiedzeniem możliwość i zasadność obniżenia stopy referencyjnej NBP. Tym razem wysoki poziom PMI może nie zniechęcić Rady, a przynajmniej części jej członków, do dalszego rozluźnienia polityki pieniężnej.

Konfederacja Lewiatan