Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. energii w Lewiatanie

Dlaczego projekt Unii Energetycznej jest ważny dla przedsiębiorców w Polsce? O tym będą rozmawiać przedstawiciele biznesu zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem, który 2 lutego przyjedzie z wizytą do Warszawy. Polska została wybrana z wąskiej grupy pięciu krajów, jakie odwiedzi Šefčovič. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lewiatana.

- Ta wizyta jest wyrazem nowego otwarcia w Komisji Europejskiej i chęci wsłuchiwania się w głos biznesu. Doceniamy ją tym bardziej, że nasza organizacja została uznana za najlepszego partnera do rozmów - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan zrzesza zarówno producentów, jak i odbiorców energii. Umożliwia to przekrojowe spojrzenie na to, jaką rolę dla przedsiębiorców i gospodarki jako całości odgrywa energetyka. Z punktu widzenia wszystkich stron jest to zagadnienie o rosnącym znaczeniu. Dla przemysłu i usług istotne są kwestie cen energii oraz gwarancje jej dostawy, dla producentów sprawnie działające rynki gazu i energii elektrycznej oraz rozwój transgranicznej infrastruktury przesyłowej. We wszystkich tych obszarach, na poziomie krajowym, jak i unijnym, tkwi potencjał poprawy. Dlatego też Konfederacja Lewiatan z otwartością przyjęła projekt Unii Energetycznej, który znalazł się na liście pięciu głównych priorytetów przewodniczącego Komisji Europejskiej, J. C. Junckera. Właściwe zdefiniowanie problemów w ramach tego projektu może mieć duże znaczenie dla modelu rynku energii i pozycji konkurencyjnej europejskich przedsiębiorców w długim terminie.

Konfederacja Lewiatan