Zgłoś bariery prawne lub administracyjne na rynkach UE

Ministerstwo Gospodarki zbiera informacje o barierach w prowadzeniu działalności na rynku wewnątrzunijnym, chce przeanalizować pojawiające się trudności pod kątem obowiązującego prawa UE, a następnie, tam gdzie to zasadne, pomóc i wesprzeć polskich przedsiębiorców również poprzez kontakt z państwami członkowskimi i instytucjami UE.

Informacje przekazane przez przedsiębiorców są niezbędne do monitorowania, czy rynek wewnętrzny faktycznie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jeżeli:

  • jesteś polskim przedsiębiorcą obecnym na rynkach innych państw członkowskich UE lub reprezentujesz izbę zrzeszającą takich przedsiębiorców,
  • uważasz, że napotykasz nieuzasadnione bariery prawne lub administracyjne na rynkach innych państw UE,

poinformuj o nich, pisząc na adres: rynekUE-bariery@mg.gov.pl .