Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na Dolnym Śląsku - posiedzenie plenarne na wniosek Dolnośląskich Pracodawców

Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na Dolnym Śląsku poświęcone było plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu, któremu przewodniczył Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. Posiedzenie zwołano dnia 7 maja 2015 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim na wniosek regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan - Dolnośląscy Pracodawcy.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument rozwoju regionalnego w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, dotyczący zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Adresatami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) są największe miasta w regionie i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie, które dzięki ścisłej współpracy wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania.

Tematem obrad WKDS była realizacja ZIT-ów na Dolnym Śląsku w Aglomeracjach Wałbrzyskiej i Jeleniogórskiej oraz Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym oraz zasady współpracy lokalnych samorządów z partnerami społecznymi i samorządem województwa. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zaapelowała do realizujących te partnerstwa o włączenie reprezentatywnych organizacji pracodawców do prac w poszczególnych Radach ZIT-ów. W spotkaniu, oprócz członków WKDS i dwóch jej zespołów roboczych, uczestniczyli także dolnośląscy parlamentarzyści, lokalni samorządowcy, przedstawiciele organizacji pracodawców i otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku, a także reprezentanci samorządów gospodarczych i zaproszeni goście.

W trakcie obrad, wojewoda Tomasz Smolarz wręczył nominacje na członków WKDS we Wrocławiu. Nominacje odebrali: Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Dariusz Mikołajczak, Wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. i przedstawiciel związku Dolnośląscy Pracodawcy.


Aktualni członkowie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu:

Pan Tomasz Smolarz, Pan Cezary Przybylski, Pan Kazimierz Kimso, Pan Andrzej Otręba, Pan Krzysztof Kisielewski, Pan Marek Woron, Pan Andrzej Kalisz, Pan Marcin Kowalski, Pan Zbigniew Ładziński, Pan Michał Kuszyk.


fot. www.duw.pl