Zmieniamy zamówienia publiczne – wspólny projekt Lewiatana i DZP

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka rozpoczynają realizację wspólnego projekt „Zmieniamy zamówienia publiczne", którego celem jest wywołanie szeroko zakrojonej, merytorycznej, konstruktywnej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych i sposobem implementacji unijnych dyrektyw.

Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy otrzymali realną szansę na współkształtowanie nowych regulacji, które mają przecież bezpośrednie przełożenie na ich biznes. Ich rola nie powinna się zatem sprowadzać do biernych, niezadowolonych „użytkowników" ustawy, którzy ponoszą daleko idące skutki błędnych regulacji.

Chcemy to osiągnąć poprzez ukierunkowane, przemyślane działania medialne, szeroko zakrojoną akcję informacyjną, dbałość o najwyższy możliwy poziom dyskusji merytorycznej i wreszcie daleko idące zaangażowanie w proces legislacyjny. W związku z aktualnymi uwarunkowaniami, będziemy promować ideę tzw. „małej nowelizacji", czyli odstąpienia na obecnym etapie od prac nad zupełnie nową ustawą PZP na rzecz nowelizacji ustawy obowiązującej w zakresie niezbędnym dla dochowania wymogu implementacji unijnych dyrektyw. W kolejnym etapie proponujemy natomiast debatę na temat gruntownej reformy systemu zamówień publicznych, jednak bez presji czasu i w sposób umożliwiający wszystkim uczestnikom rynku realne dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych.

O naszych działaniach będziemy na bieżąco informować, m.in. poprzez tę stronę internetową. Apelujemy o aktywne zaangażowanie się w projekt. Wierzymy bowiem, że głos przedsiębiorców musi być w tej sprawie słyszalny, a nasze wspólne, pozytywne zaangażowanie w proces legislacyjny może mieć realne przełożenie na współkształtowanie kluczowych dla gospodarki przepisów.

http://konfederacjalewiatan.pl/uslugi/projekty-kampanie-patronaty/zmieniamy-zamowienia-publiczne

Konfederacja Lewiatan