Europejski biznes na szczycie w Luksemburgu

Małe i średnie przedsiębiorstwo, aby się rozwijać, potrzebują nowej, bardziej zdecydowanej polityki UE - apelowała na szczycie w Luksemburgu największa organizacja europejskiego biznesu BUSINESSEUROPE oraz UEAPME (europejska organizacja rzemiosła oraz MSP). Polskę na szczycie reprezentowała Henryka Bochniarz.

Wśród postulatów, na których Unia powinna opierać swoją politykę wobec MSP, znalazły się m.in.

  • lepszy dostęp do finansowania
  • wspieranie dostępu do rynków
  • wspieranie przedsiębiorczości 
  • walka z nieuzasadnionymi ograniczeniami biurokratycznymi
  • usuwanie braków w kwalifikacjach.

Zobacz apel BUSINESSEUROPE i UEAPME w formie wideo:Więcej o ustaleniach szczytu przeczytasz na stronie BUSINESSEUROPE oraz na Twitterze tej organizacji.