Unia potrzebuje lepszej polityki dla małych i średnich przedsiębiorstw

W przeddzień konferencji European SME Assembly w Luksemburgu, która odbędzie się 19-20 listopada, BUSINESSEUROPE i UEAMPE opublikowały wideo ze wspólnym apelem o odnowienie i wzmocnienie polityki unijnej dotyczącej rzemiosła i sektora MŚP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) dzięki rewizji polityki UE na rzecz MŚP zyskałyby w takich obszarach, jak:

• lepszy dostęp do finansowania

• poprawa dostępu do rynków

• redukcja zbędnych uciążliwych biurokratycznych barier

• eliminacja niedoborów wykwalifikowanych pracowników

Popierając linię polityki Komisji Europejskiej mającej włączać problemy MŚP do wszystkich polityk UE BUSINESSEUROPE uważa, że Komisja powinna rygorystycznie przestrzegać swoich własnych zasad, na których opiera się tzw. smart regulation, tj.:

•"Think Small First"

• Zasada dokonywania obowiązkowej oceny skutków wpływu na MŚP każdej nowej inicjatywy UE

Podstawą europejskiej polityki na rzecz MŚP jest Small Business Act (SBA). Ten właśnie dokument powinien być poddany przeglądowi i zmieniony w celu ustalenia przyszłej strategii UE na rzecz MŚP.

Wideo z apelem biznesu do unijnych polityków można obejrzeć tutaj. Wspólne stanowisko do przeczytania tutaj.

UEAPME (Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) jest organizacją pracodawców reprezentującą interesy rzemiosła, handlu i europejskich MŚP na szczeblu UE.

BUSINESSEUROPE jest największą europejską organizacją reprezentującą biznes, zrzesza 40 krajowych federacji. Konfederacja Lewiatan jest jej jedynym polskim członkiem.