20 proc. leków polskich firm farmaceutycznych może wypaść z listy

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu w imieniu krajowych firm farmaceutycznych, dostarczających na polski rynek 50 proc. obecnych na nim leków, o nieusuwanie z list refundacyjnych około 20 proc. leków przez nich wytwarzanych.

Decyzja o wykreśleniu leków z list refundacyjnych, jest niezgodna z art. 13 ust. 6a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również z wielokrotnie publicznie wyrażanym stanowiskiem Ministra Zdrowia. Uniemożliwi ona produkcję i sprzedaż leków na rynku.

- W obecnej procedurze przedłużania decyzji refundacyjnych producenci już obniżyli ceny większości leków. Zważywszy, że leki w Polce należą do najtańszych w Europie, dalsze redukcje cen zahamują na wiele lat rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego i w konsekwencji uniemożliwią wprowadzenie na rynek nowych leków generycznych i biopodobnych - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Branża farmaceutyczna generuje przychody do budżetu z tytułu podatków i danin w wysokości około 2,5 mld zł rocznie, co równoważy wydatki publiczne na refundację krajowych leków. Bezpośrednio i pośrednio zatrudnia 100 tys. osób. A przede wszystkim stanowi gwarancję bezpieczeństwa lekowego państwa, zapewniając ciągłość dostaw podstawowych leków dla polskich pacjentów.


Konfederacja Lewiatan