Komisarz Thyssen o rynku pracy w Europie

12 listopada br. odbyła się uroczysta kolacja na Zamku Dublińskim z okazji 40-lecia powstania Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND). Wśród gości honorowych były m.in. Joan Burton, irlandzka minister ds. zabezpieczenie społecznego i M. Thyssen, komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność.

Przemówienie komisarz Thyssen zastanawia. Ominęła ona zgrabnie wszystkie kontrowersyjne tematy, takie jak np. zapowiedziana w Programie Pracy Komisji 2016 celowa rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych czy realizacji postulatu „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy" (ang. equal pay for equal work in the same workplace). W swym wystąpienie kom. Thyssen skupiła się na pilnej konieczności zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy, co jest warunkowane m.in. zapewnieniem szeroko dostępnej opieki dla dzieci. Zwróciła uwagę na stale utrzymujące się różnice między pensją kobiet i mężczyzn, co jest zjawiskiem nieakceptowalnym. Zapowiedziała działania na rzecz „pracujących rodziców", aby ułatwić im łączenie pracy z życiem prywatnym (np. opieka nad dziećmi,  opieka nad osobami zależnymi). Komisarz wskazała także na wyzwania związane z cyfryzacją, np. zmiany zachodzące w organizacji pracy czy rosnąca potrzeba umiejętności cyfrowych. Kończąc odniosła się do zmian zachodzących na rynku pracy i konieczności zaakceptowania nowych modeli biznesowych takich jak gospodarka dzielenia się (ang. sharing economy;  choć ostatnio Komisja lansuje termin „gospodarka współpracy" - collaborative economy). Podkreśliła konieczność ochrony tych, którzy pracują wedle tych nowych modeli i zwróciła uwagę, że istniejące regulacje nie odpowiadają nowej rzeczywistości.

Analizując przemówienie komisarz można postawić tezę, że dyskusja w Komisji dotycząca zasadności rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych była gorąca - wiemy, że zdania w samej Komisji na ten temat są podzielone. Pojawiły się także pogłoski, że zapowiedziana na 9 grudnia  publikacja Pakietu Mobilności może być przesunięta nawet na kwiecień 2016. Czy wczorajsze niekontrowersyjne wystąpienie komisarz Thyssen potwierdza, że Komisja pracuje teraz nad zapowiedzianym już „filarem praw społecznych w UE" oraz inicjatywami nastawionymi na zapewnienie „konwergencję społeczną w UE"? Wszystko wskazuje na to, że niebawem pojawią się konkretne propozycje w tym zakresie, ponieważ wola polityczna płynie z najwyższego szczebla Komisji.