Lewiatan na spotkaniu z udziałem komisarz Thyssen

12 listopada odbędzie się spotkanie Rady Zarządzającej EUROFOUND w Dublinie. 

Wieczorem zaplanowana jest kolacja z okazji 40-lecia Fundacji z udziałem m.in. komisarz Marianne Thyssen, która odpowiada za zatrudnienie, sprawy społeczne, umięjetności i mobilność pracowników. Konfederację Lewiatan będzie reprezentowała Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli.

W rozmowie z panią komisarz Lewiatan wspomni o rozczarowaniu z powodu zapowiedzi celowej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych w Programie Prac Komisji na rok 2016.