Forum Nowej Edukacji

New Education Forum /Forum Nowej Edukacji/ to międzynarodowe wydarzenie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W tym roku Forum odbędzie się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji - w Centrum Nauki Kopernik.

New Education Forum / Forum Nowej Edukacji , 30.11-1.12.2015

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa / Warsaw, Poland

  

Bezrobocie młodzieży, a niski poziom motywacji w procesie uczenia się

 

W dniach 30 listopada - 1 grudnia poruszać będziemy najistotniejsze kwestie związane z bezrobociem młodzieży i niskim poziomem motywacji w procesie uczenia się, który jest jednym z czynników negatywnie wpływających na ich zdolność do podejmowania decyzji w sprawach najważniejszych, bo zawodowych wyborów życiowych. Naszą debatę rozpoczniemy od poznania nie tylko oczekiwań pracodawców, ale i ich wkładu w programy edukacyjne. Podsumowaniem Forum będą wnioski dotyczące nowego modelu współpracy pracodawców, nauczycieli i dyrektorów szkół jako istotnych mentorów dla młodych ludzi poszukujących swego miejsca w przyszłym, dorosłym życiu.

Dane Eurostat zatrważają: problem bezrobocia w szczególności dotyczy osób młodych. Odsetek młodych, bezrobotnych w Unii Europejskiej nadal jest wyższy od średniej ogólnej stopy bezrobocia w EU - 20,4 proc. co daje ponad 4,6 mln osób! Bezrobocie wśród młodzieży w najmniejszym stopniu dotyka Niemcy (7 proc.), a w największym Grecję (51,8 proc. - dane z maja), Hiszpanię (48,6 proc.), Chorwację i Włochy (powyżej 40 proc.). Odsetek młodych bezrobotnych w Polsce wyniósł 20,1 proc. New Education Forum da szansę na wymianę doświadczeń z zakresu wpływu edukacji na decyzje życiowe młodych ludzi i zapobieganie bezrobociu za pomocą właściwej edukacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, ale również w państwach spoza Europy, jak np. USA.

 

  

PLAN WYDARZENIA

  

30.11 (poniedziałek) - NEF: Warsztaty dla dyrektorów szkół

  

Tematy warsztatów:

·           Motywacja wewnętrzna, poprzez znajdowanie źródeł talentu oraz mocnych stron;

·           poszukiwanie mocnych stron w odniesieniu zarówno do uczniów jak i nauczycieli;

·           motywacja poprzez pracę w grupie i z grupą, budowanie zespołu, rola lidera;

·           budowanie współpracy z organizacjami zewnętrznymi, w tym z samorządem lokalnym;

·           motywacja poprzez ocenianie kształtujące - charakterystyka systemu i metody implementacji, budowanie współpracy z uczniami;

·           ewaluacja przez dyrektorów szkół Karty Wskazań dotyczącej narzędzi umożliwiających udział i współdecydowanie o zmianach w oficjalnym systemie edukacji stworzonej przez nauczycieli.

 

 

 


 

1.12.2015 (wtorek) - NEF: Forum Nowej Edukacji

  

Konferencja

  

8.30       Rejestracja

  

9.15       Networking:

·           okrągły stół dyrektorów szkół i instytucji wspierających edukację - wspólne stanowisko w sprawie Karty Wskazań;

·           zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (dla nauczycieli - mentorów);

·           warsztaty dla dyrektorów szkół Centrum Nauki Kopernik i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

  

11.00    Otwarcie New Education Forum przez Izabelę Rakuć-Kochaniak (Fundacja PZU) i Joannę Bochniarz (Centrum Innowacyjnej Edukacji).

  

11.15    Key Note Speech Komisarza EU Tibora Navracsicsa o istotnej roli edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu wśród młodych ludzi.

  

11.30    Panel I - DIAGNOZA: kto przychodzi na rynek pracy i czego mu brakuje, jak możemy wpływać na młodzież na ostatnim etapie edukacji  (dyskusja)

              Rozwinięcie:

·                Jakie kompetencje miękkie powinien posiadać każdy młody człowiek wchodząc na rynek pracy?

·                Bezrobocie młodych na świecie: które rozwiązania najlepiej poradziły sobie z tym problemem? Edukacja zorientowana na rynek pracy.

·                Jak można skutecznie dotrzeć do młodych ludzi, wykształcić ich i z sukcesem wprowadzić na rynek pracy? Jak można zainspirować młodzież?

  

Paneliści:

·                Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu, PZU

·                Marcin Barański, Prezes Zarządu, VOX Meble

·                Patricia Gonzalez, Prezes Zarządu, Grupo Femxa, Hiszpania

·                Dr; MBA Monika Lamparska-Przybysz, Kierownik ds Projektów Naukowych i Pozyskiwania Funduszy, Polpharma S.A. Oddział Biologics

 

12.15    Panel II - PRÓBY: motywacyjne metody pracy z uczniem sprawdzone w już działających programach (dyskusja)

Rozwinięcie:

·                Na czym polega sukces motywacyjnych programów edukacyjnych?

·                Jakie elementy tych programów można już w tym momencie wprowadzić do obecnego systemu edukacji i w jaki sposób to zrobić?

Paneliści:

·                Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, BOSCH Polska

·                Claudia Parliament, Professor, Board of Directors, Minnesota Council for Economic Education, USA

·                Lee Feinstein, Rektor, Indiana University School of Global and International Studies, USA.

 

13.00    Przerwa obiadowa.

  

14.30    Podsumowanie programu MENTOR i wręczenie dyplomów z ukończenia warsztatów MENTOR, prezentacja Karty Wskazań.

  

15.00    Panel III - ROZWIĄZANIE: Jak sprawdzone, jeśli chodzi o potencjał motywacyjny, programy edukacyjne wywodzące się z biznesu lub organizacji pozarządowych można i należy wprowadzać do szkół? Jaka jest w tym rola dyrekcji i nauczycieli?

Rozwinięcie:

·                Rola mentoringu jako innowacyjnej metody.

·                Jak stworzyć niezbędną przestrzeń dla kreatywnych działań nauczycieli realizujących postawę wyjścia naprzeciw uczniowi, jego talentom, ambicjom, potrzebom? Potrzeba Karty Wskazań.

·                Oczekiwana rola EU i MEN w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu na szerszą skalę najlepszych programów edukacyjnych.

  

Paneliści:

·                Przedstawiciel Komisarza EU ds Edukacji

·                Przedstawiciel MEN

·                Dominika Bettman, Dyrektor ds Finansowych, Siemens Polska, Przedstawiciel biznesu

·                Arkadiusz Stańczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

·                Joanna Bochniarz, Centrum Innowacyjnej Edukacji.

 

16.00    Panel IV - POLSKIE PROPOZYCJE: Jak rozbudzać wyobraźnię młodych ludzi? Jak wymieniać się sprawdzonymi metodami z zakresu neurodydaktyki i dlaczego?

Rozwinięcie:

·                Metody z powodzeniem stosowane w polskich szkołach i uzupełniających programach edukacyjnych.

·                Neurobiologia i metodyka pracy z uczniem stworzona na jej podstawie.

·                Przestrzeń dla innowacyjnych rozwiązań w edukacji.

  

Paneliści:

·                Prof. dr hab. Małgorzata Żytko, Uniwersytet Warszawski

·                Przedstawiciel Centrum Nauki Kopernik

·                Katarzyna Hall, Prezes Stowarzyszenia Dobra Szkoła

·                Małgorzata Taraszkiewicz, psycholog edukacyjny.

  

17.00  Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

  

17.15  Zamknięcie I New Education Forum.