Kalendarium wydarzeń w Brukseli - listopad

Nadchodzące wydarzenia:

·         4 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;

·         5 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. edukacji i szkoleń, Bruksela;

·         9 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bruksela;

·         10 listopada br. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela;

·         11-12 listopada br. konferencja Europejskiego Komitetu-Społeczno-Ekonomicznego zatytułowana „Road transport: social dumping and cross-border infrastructure integration", Luksemburg;  

·         11-13 listopada br. spotkanie Rady Zarządzającej EUROFOUND, Dublin;

·         16-17 listopada br. Europejskie Forum Danych 2015, Luksemburg;

·         17 listopada br. konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „TTIP: what's in it for the social partners?", Bruksela;

·         18 listopada br. przyjęcie z okazji 10-lecia Biura PAN w Brukseli, Bruksela;

·         19-20 listopada br. Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE, Luksemburg;

·         23-26 listopada br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg;

·         25 listopada br. grupa robocza ds. społecznych i zatrudnienia BUSINESSEUROPE, Bruksela; 

·         26 listopada br. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Bruksela;

·         27 listopada br. nieformalne spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;

·         30 listopada br. ‘Rzecz o Polsce', konferencja organizowana wspólnie przez Rzeczpospolitą i International Paper, Bruksela;

·         30 listopada - 1 grudnia br. Rada ds. Konkurencyjności, Bruksela.

Wydarzenia minione:

 • 30 września - 2 października br. Europejskie Forum Nowych Idei, Sopot;
 • 1 października br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. marketingu konsumentów, Bruksela;
 • 2 października br. seria bilateralnych spotkań firm członkowskich z Tomaszem Husakiem, Szefem Gabinetu Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Sopot;
 • 9 października br. udział w seminarium « Delegowanie pracowników w ramach swobodnego świadczenia usług jako fundamentalnej zasady rynku wewnętrznego UE » organizowanym przez Ambasadę RP we Francji, Paryż;
 • 12 październik br. w przyjęciu zamkniętym organizowanym przez Gesamtmetall "Europe's industrial (r)evolution!", Bruksela;
 • 13 października br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 14 października br. komitet ds. prawnych BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 14 października br. spotkanie z Dr Hoesung Lee, nowym przewodniczącym IPCC, Bruksela;
 • 15 października br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. Agendy Cyfrowej, Bruksela;
 • 15 października br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. swobodnego świadczenia usług, Bruksela;
 • 15 - 16 października br. Rada Europejska, główne tematy: migracja, pogłębienie Europejskiej Unii Monetarnej, referendum w Wielkiej Brytanii, Bruksela;
 • 16 października br. spotkanie z Robertem Lindenthalem (case handler DG GROW) w sprawie skargi Konfederacji Lewiatan i Spółdzielni Pracy „Muszynianka" na przepisy Republiki Słowackiej;
 • 20 października br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;
 • 20 października br. spotkanie dyrektorów ds. komunikacji BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 21 października br. Komitet Rynku Wewnętrznego BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 21 października br. spotkanie z biurem posła Andrzeja Grzyba (EPL), Parlament Europejski, Bruksela;
 • 22 października br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. prawa spółek, Bruksela;
 • 22 października br. udział Jakuba Wojnarowskiego w spotkaniu Komitetu Zarządzającego BUSINESSEUROPE z udziałem kom. E. Bieńkowskiej, Bruksela;
 • 22 października br. obiad roboczy z amb. Markiem Prawdą, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, udział Jakub Wojnarowski i Anna Kwiatkiewicz, Bruksela;
 • 23 października br. Komitet ds. przemysłowych BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 29 października br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. patentów, Bruksela;
 • 29 października br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela.