Spotkanie Rady Zamówień Publicznych

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 11 grudnia.

PROGRAM SPOTKANIA:      

  

v Podsumowanie działalności Rady w 2015 r.

v Plan prac na 2016 r.

v Implementacja Dyrektywy 2014/24/EU Rady i Parlamentu Europejskiego z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych - „mała" czy „duża"?

v Zmiany organizacyjne w UZP

v Rola Rady Dialogu Społecznego w tworzeniu prawa zamówień publicznych

v Wolne wnioski

 

 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu: +48 666 307 421 lub na adres e-mail: dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl