Komisja Europejska oceni skuteczność zapisów Dyrektywy Mediacyjnej - konsultacje do 11 grudnia

18 września br. ruszyły konsultacje społeczne dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dyrektywa 2008/52/WE).

Głównym celem tzw. Dyrektywy Mediacyjnej jest upowszechnienie korzystania z polubownych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych, m.in. poprzez zagwarantowanie jakości postępowania, zapewnienie wykonalności umów zawartych w wyniku mediacji, wprowadzenie zrównoważonej relacji pomiędzy mediacją a postępowaniem sądowym czy dostępności informacji na temat mediatorów.

Art. 11 tej dyrektywy zobowiązuje Komisję Europejską (KE) do zbadania skuteczności i wpływu jej zapisów na rozwój mediacji w poszczególnych państwach członkowskich. Bezpośrednim celem konsultacji jest poznanie opinii praktyków i osób doświadczonych w zakresie korzystania z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

W związku z powyższym KE poddaje pod konsultacje m.in. kwestie takie jak adekwatność definicji mediatorów, skuteczności gwarancji zapewnienia jakości mediacji, ograniczeń czasowych czy poufnego charakteru postępowania. Pytania ogólne dotyczą także dostępności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w poszczególnych państwach członkowskich.

W oparciu o wnioski zgromadzone na podstawie konsultacji, KE zdecyduje czy konieczna jest ewentualna rewizja aktualnych przepisów. 

Kwestionariusz  online dostępny jest w języku angielskim. Składa się on z siedemnastu krótkich pytań o charakterze otwartym i zamkniętym. Poniżej znajdą Państwo również link do bardziej szczegółowych informacji na temat konsultacji:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/150910_en.htm  

Termin zgłaszania odpowiedzi do KE upływa 11 grudnia br. W celu wypracowania jednolitego stanowiska Konfederacji Lewiatan, prosimy o przekazanie Państwa uwag do Bartosza Wyżykowskiego (bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl  i Anny Trzop (atrzop@konfederacjalewiatan.pl) najpóźniej do 27 listopada br.

Przypominamy, że wyniki konsultacji będą miały bezpośredni wpływ na dalsze działania KE w tym obszarze.