Power Academy dla studentów

Power Academy to nowy projekt organizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Główną ideą jest połączenie trzech bliskich, a jednocześnie odległych środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego.

Power Academy, to projekt dający studentom możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce.
Dzięki stworzeniu platformy wymiany wiedzy pomiędzy studentami, rozpoczynającymi swoją karierę, a specjalistami z doświadczeniem w branży energetycznej, obrazuje on sytuację na rynku pracy w tym sektorze.

W ciągu dwóch dni (15-16 grudnia br.) uczestnicy wydarzenia wezmą udział w warsztatach z dziedziny energetyki, które prowadzone będą przez ekspertów z wiodących firm energetycznych. Studenci sprawdzą także swoją dotychczasową wiedzę i umiejętność przedstawiania własnego zdania podczas debaty oksfordzkiej, która odbędzie się pierwszego dnia. Drugiego dnia natomiast odbędzie się konferencja, której prelegentami będą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, a także profesorowie Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Da to uczestnikom możliwość poznania środowiska z dwóch różnych punktów widzenia. Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy studenci.

Więcej informacji: http://new.best.warszawa.pl/power-academy/