Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2015

 • 2015-12-23 Aktualności
  Aktualności

  Konkurs do działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

  PARP ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1.

 • 2015-12-23 Aktualności
  Aktualności

  Nowi członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

  W IV kwartale 2015 r. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan wstąpiły następujące firmy: UNIMA PLUS Sp. z o.o. Justyna Robakowska IBMO Katarzyna Michalak RAFEX Wronki Sp.j. R. Kwaśny ELEPAZ Sp. z o.o. s.k. PROFISTUDIO Marlena Suwała DUNI EFF Sp. z o.o....

 • 2015-12-22 Aktualności
  Aktualności

  Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615

  Komisja Europejska opublikowała 2 grudnia br. projekt DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615.

 • 2015-12-21 Aktualności
  Aktualności

  Pracodawcy i związkowcy apelują do premier Beaty Szydło o stosowanie klauzul społecznych

  Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność" i OPZZ wspólnie apelują do premier Beaty Szydło o stosowanie przez podmioty publiczne klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 • 2015-12-21 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan ocenia zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan uważa, że w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii nie ujęto odpowiednio przepisów przejściowych dotyczących określenia poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia przez spółki obrotu, czy nakładających na sprzedawców zobowiązanych obowiązku zakupów energii z instalacji OZE po cenie URE w okresie od 1 stycznia do 30 do czerwca 2016 roku.

 • 2015-12-21 Aktualności
  Aktualności

  Poparcie Konfederacji Lewiatan dla stanowiska BUSINESSEUROPE w sprawie geoblokowania

  Konfederacja Lewiatan popiera stanowisko BUSINESSEUROPE w sprawie tzw. geo - blokowania.  BUSINESSEUROPE to największa europejska organizacja reprezentująca interesy pracodawców; Konfederacja Lewiatan jest jej członkiem i brała udział w pracach nad przygotowaniem stanowiska.

 • 2015-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Rada OZE ocenia ustawę o odnawialnych źródłach energii

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan zapoznała się z przygotowaną nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 134). Po dogłębnej analizie prawnej i merytorycznej projektu nowelizacji chcieliśmy zwrócić uwagę na trzy główne problemy, jakie mogą wyniknąć dla wszystkich podmiotów działających w sektorze OZE, w tym biogazowni, w przypadku uchwalenia proponowanych zmian legislacyjnych w obecnym kształcie, a które jak rozumiemy z załączonego uzasadnienia w/w nowelizacji - nie były w żadnej mierze intencją ustawodawcy.

   

 • 2015-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Kompromis w sprawie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

  Po czterech latach prac nad unijną reformą zasad ochrony danych, tekst rozporządzenia o ochronie danych osobowych został uzgodniony pomiędzy Parlamentem Europejskim (PE) a krajami członkowskimi. Wypracowany w tzw. trilogu tekst został zatwierdzony wstępnie na forum komisji ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych PE, a jego akceptacja przez Radę wydaje się być formalnością. Zdaniem Konfederacji Lewiatan udało się w nim uniknąć wielu pojawiających się w trakcie negocjacji rozwiązań, które zwiększyłyby koszty przetwarzania danych i utrudniły rozwój innowacyjnych produktów i usług.

 • 2015-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Można zostać partnerem „Koalicji Rzeczników Etyki”

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicja Rzeczników Etyki", który stanowi realizację jednego z głównych programów Global Compact „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020".

 • 2015-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan o nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

  Prawo i Sprawiedliwość przygotowała projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawarte w nim rozwiązania sparaliżują pracę Trybunału, co przełoży się na zwiększenie ryzyka inwestycyjnego i zmniejszy zainteresowanie inwestycjami w Polsce. Pomysły...