Nowi członkowie EKES

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 6-8 października 2015 roku rozpoczęła jego nową kadencję 2015-2020.

Nowy okres urzędowania to istotne zmiany w składzie członkowskim - ponad 40% członków jest nowych, rozpoczynają swoją pierwszą kadencję w EKES. Wśród nowych członków jest m. in. Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan .

Kliknij, aby powiększyć obrazek:

Nowym prezydentem EKES został George Dassis  - Grek, wcześniej przewodniczący grupy II (związki zawodowe). Przewodniczącym grupy pracodawców (grupa I) pozostał Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Polskich pracodawców reprezentują: Andrzej Malinowski i Janusz Pietkiewicz z Pracodawców Rzeczpospolitej, Jarosław Mulewicz i Krzysztof Ostrowski z BCC, Jan Klimek z ZRP oraz Jacek Krawczyk i Lech Pilawski z Konfederacji Lewiatan. Pracują w sekcjach do spraw jednolitego rynku (INT), do spraw unii ekonomicznej i monetarnej oraz spójności (ECO), do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, do spraw transportu, energii, infrastruktury i społeczeństwa informacyjnego (TEN), do spraw relacji zewnętrznych (TEN). Ponadto uczestniczą w pracach grup studyjnych, obserwatoriach, komisjach konsultacyjnych, delegacjach i komitetach ds. współpracy UE z USA i Brazylią.


W czasie sesji zatwierdzono opinie komitetu i komunikaty:
- REX/456: Produkty pochodzące z niektórych państw z grupy AKP
- ECO/382: Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego
- ECO/387: Zmiana rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych - szczególne środki dla Grecji
- NAT/650: Ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe na obszarach wiejskich
- REX/440: Energia czynnikiem rozwoju i pogłębiania procesu przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE
- REX/442: Rola Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) - Tunezja - studium przypadku
- REX/448: Sytuacja kobiet w regionie eurośródziemnomorskim.