Zarządzanie innowacją oraz Budowa kompetencji innowacyjnych metodą TRIZ - bezpłatne szkolenia Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną, które odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 12 i 13 października 2015 r.

Szkolenia będą poświęcone zarządzaniu innowacją oraz poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych i rozwiązywaniu problemów wynalazczych metodą TRIZ. Szkolenia poprowadzą wybitni eksperci w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i zarządzania dobrami niematerialnymi.

Przedsięwzięcia adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, wynalazców oraz instytucji otoczenia biznesu. Zapraszamy w szczególności inżynierów odpowiedzialnych za opracowywanie nowych produktów i wdrażanie nowych technologii, jak również specjalistów ds. projektowania procesów i infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Urząd Patentowy zachęca ponadto do odwiedzenia 9 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015, organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 12-14 października.

Rejestracji na szkolenia UPRP można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 8 października br.

Program szkolenia w dniu 12.10.2015 r. „Zarządzanie innowacją"

Program szkolenia w dniu 13.10.2015 r. „Budowa kompetencji innowacyjnych metodą TRIZ"

Koordynatorka:
Elżbieta Balcerowska
tel. 22 579 06 44
e-mail: ebalcerowska@uprp.pl

Zgłoszenia na: http://www.uprp.pl/zarzadzanie-innowacja-oraz-budowa-kompetencji-innowacyjnych-metoda-triz-bezplatne-szkolenia-urzedu-patentowego/Lead02,58,13777,7,index,pl,text/