Transmisje przez internet – będą nowe przepisy UE?

24 sierpnia br. ruszyły konsultacje społeczne w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej (Dyrektywa 93/83/EEC). Konsultacje stanowią konsekwencje działań zapowiedzianych w komunikacie Komisji Europejskiej (KE) o Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.  Prace legislacyjne przewidziano na przełom 2015 i 2016 r. Ewentualna rewizja dotyczyć ma przede wszystkim zakresu Dyrektywy i ewentualnego jego rozszerzenia na nadawców transmisji internetowych.

Aktualnie zasady określone w Dyrektywie mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji kablowej. Nie mają natomiast zastosowania do transmisji programów telewizyjnych i radiowych za pomocą innych środków niż satelity lub do retransmisji za pomocą innych środków niż kabel. W szczególności zasady te nie mają zastosowania do transmisji lub retransmisji internetowych.

Dostępność programów w formule „na żądanie" rośnie. Świadczenie takich usług stawia przed nadawcami inne wymogi niż te dotyczące pierwszej emisji. Chodzi o prawo do zwielokrotniania i udostępniania. Rośnie również popularność i dostępność transmisji przez internet. W związku z powyższym KE planuje zbadać trzy następujące obszary:

1.       Rozszerzenie zasady kraju pochodzenia

2.       Rozszerzenie systemu zarządzania kablowych praw do retransmisji

3.       Rozszerzenie systemu mediacji i obowiązku negocjowania

Kwestionariusz  online dostępny jest w języku angielskim. Składa się on zarówno z pytań o charakterze otwartym jak i zamkniętym pogrupowanych w dwie kategorie: oceny aktualnych przepisów oraz ewentualnych propozycji zmian Dyrektywy.

Poniżej znajda Państwo link do bardziej szczegółowych informacji na temat konsultacji:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive

Termin zgłaszania odpowiedzi do KE upływa 16 listopada br. W celu wypracowania jednolitego stanowiska Konfederacji Lewiatan, prosimy o przekazanie Państwa uwag do Krzysztofa Kajdy (kkajda@konfederacjalewiatan.pl ), Magdaleny Piech (mpiech@konfederacjalewiatan.pl) i Anny Trzop (atrzop@konfederacjalewiatan.pl) najpóźniej do dnia 2 listopada br.

Przypominamy, że wyniki konsultacji będą miały bezpośredni wpływ na dalsze działania KE w tym obszarze.