Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji na VII Kongresie Kobiet

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji

Biznes - Innowacje - Eksport

VII Kongres Kobiet, 11-12 września 2015, Warszawa, Torwar

11września 2015 (piątek)  godz. 14:00- 19:00, TORWAR

Potencjał kobiet to dziś jeden z ważniejszych i nie w pełni wykorzystanych czynników rozwoju firm i polskiej gospodarki. Dlaczego należy zapewnić równe szanse dla kobiet w firmach i gospodarce? Jak skutecznie wspierać firmy kobiece w zdobywaniu rynków zagranicznych?  Jaki jest wkład kobiet w rozwój nowych technologii - czy firmy kobiece są innowacyjne?  Inspiracje i sukcesy firm zarządzanych przez kobiety. Dobre praktyki z Polski i innych krajów.  Problemy młodego pokolenia kobiet biznesu.  

Prowadzenie:  Ewa Rumińska- Zimny

Otwarcie:  Henryka Bochniarz

W programie m.in.:

14:00- 15:00   Panel 1:  Więcej kobiet - lepsza gospodarka - zwiększenie konkurencyjności Polski

Polska wykorzystała już w dużej mierze proste rezerwy wzrostu w oparciu o rynek wewnętrzny. Dalszy rozwój wymaga zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, wzrostu eksportu i promocji polskiej marki. Jak wykorzystać potencjał eksportowy firm prowadzonych przez kobiety? Sukcesy i wyzwania. Dobre praktyki z perspektywie makro-ekonomicznej (gospodarka) i  mikro-ekonomicznej (firmy).  Dyskusja w kontekście agendy rozwoju polskiego eksportu i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2014-2020.

Prowadzenie: Lidia Adamska

15:10- 15:20 INSPIRACJA

15:20- 16:20    Panel 2: Kobiety, nowe technologie i eksport 

Konkurencyjność określają dziś innowacje i nowe technologie. Kobiety stanowią połowę talentów w tych obszarach. W krajach liderach tradycyjny podział na „męskie" i „kobiece" zawody odchodzi w przeszłość. Jak radzą sobie kobiety w dyscyplinach technicznych, przyrodniczych i ścisłych. Sukcesy i wyzwania, w tym w kontekście rozwoju eksportu.  Nowe inicjatywy (jak STEM; Digital Academy), sieci wirtualne i platformy.  Dlaczego i jak kreatywność w nowych technologiach wykorzystuje  nauki humanistyczne (muzyka, sztuka).

Prowadzenie: Jowita Michalska, FSCD

16:20 -16:30 INSPIRACJA

16:30 - 17:30 Panel 3 Przedsiębiorczość kobiet w regionach-obszary wiejskie i miejskie

Przedsiębiorczość kobiet to szansa na szybszy rozwój regionów.  Jaka jest specyfika barier i wyzwań dla kobiet biznesu na obszarach miejskich i wiejskich? Jak mogą one skorzystać z wymiany dobrych praktyk i stworzenia platformy współpracy obszary wiejskie- obszary miejskie ?  Dyskusja w kontekście możliwości funduszy UE 2014-2020?    

17:30 -17:40 INSPIRACJA

17:40- 18:40 Panel 4 : Partnerstwo 50/50, czyli o kobietach i mężczyznach

Trwające przemiany społeczne burzą dotychczasowy porządek rodziny, związku, relacji w pracy. Emancypacja kobiet redefiniuje, dotychczas znaną nam, rolę mężczyzny i jednocześnie nie określa nowego miejsca dla mężczyzn. W trakcie dyskusji będziemy szukać odpowiedzi na pytania czy rozwój kobiety musi się odbywać kosztem mężczyzny? Jak zbudować nowy porządek społeczny, porządek równowagi? Jakiego wsparcia w tym procesie potrzebują kobiety, a jakiego mężczyźni?

Prowadzenie:  Agata Staniewska, Konfederacja Lewiatan; Joanna Zaręba, Konfederacja Lewiatan

18:40- 19:00 Podsumowanie i wnioski 

12 września 2015 (sobota)  godz. 11:30- 14:30, TORWAR

WARSZTATY:

11:30- 12:30 Warsztat 1: Kobiety biznesu na rynkach zagranicznych - praktyczne aspekty i konsultacje

12:30 -14:40 Warsztat 2: Edukacja, mentoring, targi pracy : inżynieria, informatyka, nowe technologie

14:00-15:00 Warsztat 3: Odpowiedzialna, różnorodna, kobieca - jaka powinna być firma XXIw
CSR, zarządzanie różnorodnością w relacji pracodawca-pracownik, co powinna robić kobieta, żeby szybciej awansować.

REJESTRACJA

Więcej o VII Kongresie Kobiet:

www.kongreskobiet.pl

Zapraszamy!