Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2015

 • 2015-08-25 Podatki
  Podatki

  Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020 - konsultacje

  Ministerstwo Finansów  przekazało do konsultacji Strategię Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016 - 2020. Strategia jest elementem nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy zostały określone w ustawie o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 r. Dokument ten, będzie określać w perspektywie średniookresowej, strategiczne cele i kierunki działania Administracji Podatkowej.

 • 2015-08-25 Aktualności
  Aktualności

  Inwestujmy w pracę, nie w emerytury

  W końcu czerwca 2014 r. było nas 38,5 mln. W latach 1990-2013 przeciętne trwanie życia kobiet wydłużyło się o 4 lata, a mężczyzn o 3,5 roku - podał GUS w publikacji „Sytuacja demograficznej Polski 2013-2014".

 • 2015-08-25 Aktualności
  Aktualności

  Wybrane plany Komisji Europejskiej do końca roku

  Po wakacjach prace w Komisji ruszają pełną parą. Przygotowaliśmy garść informacji o tym, co istotnego dla firm będzie się działo w Brukseli do końca 2015 roku. Dla naszych członków to cenna informacja z punktu widzenia prac nad ewentualnymi stanowiskami.  Zachęcamy firmy członkowskie do zapoznania się z kalendarzem prac Komisji Europejskiej i sygnalizowania tematów dla Państwa istotnych ekspertom Biura Lewiatana w Brukseli.

 • 2015-08-25 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  W opiniowanym projekcie proponuje się dodanie w Art. 71 ust. 2 dodatkowego punktu nr 9, przez co nastąpiłoby uwzględnienie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do okresu 365 dniu, w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, również okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.

 • 2015-08-25 Aktualności
  Aktualności

  Spadek bezrobocia nieco wolniejszy

  Stopa bezrobocia w lipcu br. spadła do 10,1 proc. z 10,3 proc. w czerwcu. Rok temu bezrobocie wynosiło 11,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

 • 2015-08-25 Aktualności
  Aktualności

  Waloryzacja kontraktów uratuje miejsca pracy

  Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowe prawo umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak wcześniej po ich wejściu w życie . Dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2015-08-24 Aktualności
  Aktualności

  Zyski przedsiębiorstw rosną

  Po sześciu miesiącach br. przychody przedsiębiorstw średnich i dużych (50+) były wyższe o 3,6 proc. r/r, a wynik finansowy netto o ponad 18 proc. - podał GUS.

 • 2015-08-24 Aktualności
  Aktualności

  Cofnięcie reformy edukacyjnej byłoby błędem

  W referendum zaplanowanym na 25 października Polacy mieliby zadecydować między innymi o potrzebie „zniesienia powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego sześciolatków i przywróceniu obowiązku od siódmego roku życia". W ocenie Konfederacji Lewiatan istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że organizacja referendum w tej sprawie nie jest najlepszym rozwiązaniem.

 • 2015-08-24 Aktualności
  Aktualności

  Niepewność w branży transportowej po wprowadzeniu płacy minimalnej

  Przepisy jednego państwa członkowskiego UE nie powinny mieć wpływu na gospodarkę innego kraju. Tymczasem po wprowadzeniu płacy minimalnej w Niemczech zagraniczna firma transportowa musi zapłacić niemiecką płacę minimalną (8,50 euro za godzinę) swojemu pracownikowi zatrudnionemu w kraju prowadzenia działalności przez tą firmę za czas, który pracownik, np. kierowca ciężarówki, spędza w Niemczech - napisała Konfederacja Lewiatan w apelu do rządu, wzywając jednocześnie nasze władze do jak najszybszego rozwiązania tej kwestii.

 • 2015-08-24 Aktualności
  Aktualności

  Co dalej z TTIP? Efekty po 10. rundzie negocjacji

  Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym to jeden z najważniejszych projektów dyskutowanych obecnie na forum UE. Szczególnie w obecnej sytuacji zmian gospodarczych i zagrożeń geopolitycznych zarówno wewnątrz Unii, jak i w krajach z nią sąsiadujących, TTIP może oznaczać zmianę cywilizacyjną, możliwość integracji ekonomicznej na niespotykaną dotąd skalę i zbudowanie silnej przeciwwagi gospodarczej dla ekspansji krajów Dalekiego Wschodu. Z drugiej strony po obu stronach Atlantyku będą zwycięzcy i przegrani umowy. Dlatego od rozpoczęcia negocjacji staramy się informować Państwa o ich przebiegu i zachęcać do aktywnego udziału polskiego biznesu w debacie.