Henryka Bochniarz na spotkaniu z Komisją Europejską

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, zaczyna właśnie jednodniową wizytę w Brukseli. W planie m.in.. rozmowa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE o rewizji dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych oraz spotkanie władz BUSINESSEUROPE i prezesów dużych firm z komisarzami UE. Lewiatan zapyta J-C. Junckera, przewodniczącego KE, o to czy działania zaproponowane w ramach Programu Prac KE na rok 2016 zostały ocenione pod względem ewentualnych dodatkowych obciążeń administracyjnych lub kosztów dla firm.

Z wiceprzewodniczącym Timmermansem prezydent Bochniarz będzie rozmawiać o inicjatywach w ramach lepszego stanowienia prawa (ang. better regulation). Na spotkaniu z komisarzem G. Oettingerem poruszy kwestię oceny zasadności poszczególnych przypadków geo-blockingu (zagadnienie istotne dla ułatwienia konsumentom zakupów on-line).

Gościem honorowym dzisiejszej kolacji, w której weźmie udział szefowa Lewiatana będzie J. Katainen, wiceprzewodniczący KE. Biznes oczekuje, że wiceprzewodniczący poinformuje o efektach EFSI po pierwszych miesiącach działania.