Polski rynek leasingu jednym z sześciu najważniejszych w Europie

Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie br. osiągnął 9,2 proc. dynamikę przy 140,5 mld euro wartości inwestycji sfinansowanych w tym okresie. Wyniki polskiej branży leasingowej pozwoliły jej awansować na szóste miejsce w Europie.

Leaseurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 9,2 proc. (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 140,5 mld euro . Polska branża leasingowa dzięki 13,2 proc. dynamice oraz 5,7 mld euro wartości transakcji, awansowała na szóste miejsce i znalazła się w gronie największych rynków obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Szwecji.

Awans polskiej branży leasingowej do grupy sześciu największych rynków w Europie, świadczy o jej rosnącym znaczeniu. Firmy leasingowe od lat wspierają inwestycje polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, zapewniając im dostęp do finansowania zewnętrznego. Leasing jest jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji MŚP, które w Europie wypracowują blisko 60 proc. wartości dodanej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Uważam, że wzrost inwestycji w sposób naturalny będzie sfinansowany przy udziale leasingu - powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Z obliczeń Związku Polskiego Leasingu, organizacji reprezentującej polski sektor przedsiębiorstw leasingowych wynika, że na sześć największych europejskich rynków (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja i Polska) w omawianym okresie, przypadało ok. 72 proc. wartości inwestycji sfinansowanych przez europejski sektor leasingowy.
Kto korzysta z leasingu w Europie?

Europejskie firmy leasingowe w największym stopniu finansują inwestycje przedsiębiorstw (72 proc.), drugim kluczowym odbiorcą usług leasingowych są konsumenci (23 proc.), a w dalszej kolejności: sektor publiczny (3 proc.) i inne grupy klientów (2 proc.) .
W Polsce firmy leasingowe finansują głównie działalność przedsiębiorstw. Szacunki Związku Polskiego Leasingu wskazują, że w naszym kraju z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. firm. Struktura europejskiego rynku pokazuje, że polska branża leasingowa, w perspektywie kilku lat, ma szansę na rozwój również w oparciu o nowe grupy klientów tj. konsumentów oraz sektor publiczny - dodał Mieczysław Woźniak.

Dodatkowe informacje:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl
**
Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi
w Leaseurope. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. Ponadto, ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości.