Newsletter Norm

Każdy przedsiębiorca może otrzymywać informacje o najnowszych opublikowanych Polskich Normach z interesującego go zakresu, a także aktualny program prac normalizacyjnych PKN.

Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl - jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm - uruchomił platformę internetową o nazwie Wiedza wiedza.pkn.pl. Jest ona źródłem podstawowych informacji o procesie normalizacji. Oferuje e-learningowe szkolenia z tego zakresu. Daje także możliwość bezpłatnej prenumeraty Newslettera Norm.

Newsletter norm http://www.wiedza.pkn.pl/web/guest/newsletter-norm

Infolinia PKN: 22 55 67 777 lub 22 55 67 755.