Pakiet onkologiczny: konieczny powrót do rozmów

To, co obecnie dzieje się na linii Ministerstwo Zdrowia - lekarze przynosi szkody pacjentom. Postawa Ministra Zdrowia w żaden sposób nie pomaga w realnym rozwiązaniu problemu.

Konfederacja Lewiatan już od początku zeszłego roku apelowała o podjęcie wspólnych działań w zakresie opracowania tzw. pakietu onkologicznego. Jednakże od początku mieliśmy wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia ma swój pomysł i nie jest zainteresowane współpracą ‒ mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Teraz przyszła pora na jego realizację. Może się to dokonać jedynie przy współpracy administracji państwowej z gronem medyków. To lekarze są odpowiedzialni za leczenie i każda zmiana w systemie ochrony zdrowia powinna być przygotowana w porozumieniu ze środowiskiem medycznym i pacjentami.

Ze względu na to, że pakiet nie został przygotowany do wdrożenia 1 stycznia 2015 r. apelujemy o rozwagę i czas na przygotowanie się placówek do tak trudnej reformy.

Straszenie pacjentów nie jest wyjściem z sytuacji. Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o powrót do rozmów i wypracowanie planu działania na najbliższe miesiące, które pozwolą na rozważne wprowadzenie tych ważnych zmian systemowych.