Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, gościem Konfederacji Lewiatan

Wdrożenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rządowa inicjatywa Paperless Cashless, problemy z interpretacją pojęcia trwałego nośnika i przepisów dotyczących marketingu bezpośredniego oraz unijny projekt dyrektywy w sprawie dostawy treści cyfrowych to tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania z Minister Cyfryzacji, Anną Streżyńską.

Pani Minister omówiła bieżące i najbliższe działania Ministerstwa związane z informatyzacją administracji, otwieraniem danych publicznych oraz wzmacnianiem cyberbezpieczeństwa państwa.

Przedstawiciele firm wskazali na szereg barier regulacyjnych, które utrudniają wykorzystanie technologii informatycznych, rozwój usług społeczeństwa informacyjnego  i  komunikacje z klientami, które dobrze wpisują się w planowane działania deregulacyjne Rządu.

Podkreślono również wagę zaangażowania biznesu w rozpoczynające się obecnie prace legislacyjne, związane z dostosowaniem polskiego prawa do przyjętego w kwietniu br. rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych