Artykuł Magdaleny Piech w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

O konsekwencjach wprowadzenia w życie unijnego projektu dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych - pisze w dzisiejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan.  Tytuł artykułu " Umowa za dane osobowe, czyli próby regulowania rynku treści cyfrowych".

Konfederacja Lewiatan