Artykuł Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek we Wprost

Na łamach ostatniego numeru „Wprost" projekt budżetu na 2017 rok ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Nie idźmy tą drogą. Mamy kolejny budżet, który nie działa antycyklicznie - przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym planujemy dalej wydawać z budżetu państwa więcej niż wynoszą nasze dochody, powiększając zatem kolejny raz dług publiczny. Tą drogą szła m.in. Grecja - napisała w artykule „Nie idźmy tą drogą".

Tekst we "Wprost"

Konfederacja Lewiatan