Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy

W terminie 20-21 stycznia 2017 r. w Kalkucie odbędzie się Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy (Bengal Global Business Summit - BGBS - 2017), organizowany przez rząd indyjskiego stanu Bengal Zachodni.

Wydarzenie będzie miało wielosektorowy charakter - dotyczyć będzie sektora motoryzacyjnego, hutnictwa, inżynierii, energetyki (w tym źródeł odnawialnych), górnictwa, transportu, przemysłu chemicznego, garbarskiego, włókienniczego, gumowego, rolno - spożywczego, a także usług finansowych i telekomunikacyjnych, infrastruktury miejskiej (w tym w szczególności dla tzw. smart cities), ochrony zdrowia, edukacji, turystyki i rozrywki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szczytu: http://bengalglobalsummit.com/. Program imprezy przesyłamy w załączeniu.

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Indyjsko - Polską Izbą Handlowo - Przemysłową, Ambasadą RP w New Delhi oraz Konsulatem Honorowym RP w Kalkucie, zaprasza do udziału w wizycie z komponentem gospodarczym w Indiach, której celem będzie udział w Bengalskim Globalnym Szczycie Biznesowym oraz odbycie spotkań B2B i B2G na jego marginesie. Polskie firmy będą mogły liczyć na organizację indywidualnych spotkań biznesowych oraz imprezy typu business mixer z indyjskimi przedsiębiorcami w formule dwustronnej. Wyjazd będzie okazją do wysondowania możliwości biznesowych także w innych obszarach, nie objętych programem BGBS, w ramach spotkań dwustronnych organizowanych specjalnie dla polskich uczestników wg ich indywidualnych preferencji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa zainteresowania w terminie do 4 stycznia 2017 r., poprzez odesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z logo firmy i zdjęciem przedstawiciela na adres tomasz.wisniewski@msz.gov.pl oraz rejestrację na stronie Szczytu http://bengalglobalsummit.com/registration.php. Prosimy również o wskazanie parterów biznesowych, z którymi chcieliby Państwo odbyć spotkania typu B2B (2-3 podmioty).

Szczegóły logistyczne i organizacyjne przekazane zostaną podmiotom, które wyrażą chęć udziału. Przeloty i noclegi finansowane są ze środków własnych uczestników. Udział w Szczycie jest bezpłatny.