BIAC wspiera wolny przepływ danych

Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy OECD wskazuje na kluczową rolę transgranicznego przepływu danych dla uzdrowienia i przyszłości gospodarki światowej. W dokumencie wydanym 22 marca br. BIAC wzywa OECD i rządy do opracowania polityki i ram regulacyjnych, a które w jak najmniejszym stopniu wypaczą handel, a rozwieją obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności.

"Rządy muszą unikać ograniczania wymiany handlowej za pomocą środków lokalizacji danych", powiedział Clifford Sosnow, przewodniczący Komisji Handlu BIAC i Partner z kancelarii Fasken Martineau LLP. "Nasz dokument przedstawia zalecenia w celu zniwelowania wpływu lokalizacji danych, a równocześnie omawia zagadnienia związane z prywatnością i kwestiami bezpieczeństwa."

 

BIAC prosi OECD o:

• podkreślanie w komunikacji z rządami krajów wpływu lokalizacji danych na handel i inwestycje

• podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia przepływów danych dla działalności gospodarczej oraz jego znaczenia w światowym handlu

• promowanie polityk, które pozwolą na otwarty przepływ danych w celu wsparcia szybko rosnącej liczby modeli biznesowych, które opierają się na przepływach danych.

BIAC będzie współpracować z OECD w celu promowania najlepszych praktyk w zakresie przepływu danych transgranicznych, będzie zachęcać rządy do powstrzymania się od działań, które zakłócają korzyści z otwartych rynków i inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego.

Kliknij obrazek, aby pobrać dokument:

 

O BIAC:

BIAC jest głosem biznesu przy OECD. Założony w 1962 roku optuje za polityką, która umożliwia firmom każdej wielkości wzrost, rozwój gospodarczy i wzrost dobrobytu. Poprzez BIAC krajowe federacje pracodawców i ich członkowie dostarczają ekspertyzy OECD działając na rzecz rozwoju konkurencyjnych rynków, lepszego biznesu i lepszego życia.