Dolnośląscy Pracodawcy rekomendują ułatwienia w dostępie do pożyczek dla firm

Ułatwienie do dostępu do preferencyjnych pożyczek poprzez ograniczenie procedur, zwiększenie roli organizacji pracodawców w procesie informowania na temat instrumentów zwrotnych - to najważniejsze rekomendacje Dolnośląskich Pracodawców - regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, przekazane władzom województwa.

Obecnie na Dolnym Śląsku trwają intensywne prace nad stworzeniem systemu finansowania rozwoju przedsiębiorstw MŚP. Władze województwa mają do dyspozycji środki pochodzące ze spłaty pożyczek od firm w ramach programu JEREMIE. Pieniędzmi będzie zarządzać specjalna w tym celu powołana spółka - Dolnośląski Fundusz Regionalny Sp. z o.o.

- Jako regionalna organizacja pracodawców, która posiada zaplecze eksperckie, chcemy wskazać na kilka ważnych rekomendacji, które mogą usprawnić i poprawić jakość procesu finansowania rozwoju przedsiębiorstw MŚP na Dolnym Śląsku - tłumaczy Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Dolnośląscy Pracodawcy postulują przede wszystkim, aby w prace nad tworzeniem regionalnego systemu zaangażować regionalne organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Wykorzystanie ich potencjału w procesie informowania i promocji instrumentów zwrotnych wśród przedsiębiorców z sektora MŚP będzie z pewnością efektywne. Według zarządu Dolnośląskich Pracodawców, udział takich organizacji powinien zostać zinstytucjonalizowany, tzn. odbywać się na podstawie porozumienia pomiędzy daną organizacją, a lokalnymi pośrednikami finansowymi w oparciu o stałe zasady i formy współpracy.

- W naszej ocenie, organizacje pracodawców mogą odegrać istotną rolę, aktywnie promując nowy system wsparcia finansowego dla MŚP oraz zasady udzielania preferencyjnych pożyczek - podkreśla Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Organizacja rekomenduje również wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców w dostępie do preferencyjnych pożyczek.

 - Chcemy zwrócić uwagę na niepotrzebne procedury, które mogą utrudniać uzyskanie wsparcia finansowego. W minionych latach w ramach Inicjatywy JEREMIE występowały niepotrzebne bariery dla dolnośląskich przedsiębiorców - mówi Marcin Kowalski.

Jako przykład podaje obowiązek składania zaświadczeń z ZUS czy Urzędu Skarbowego, podczas gdy wiele instytucji publicznych jak np. PARP wymaga już od dłuższego czasu oświadczeń od przedsiębiorców.

Dolnośląscy Pracodawcy zaproponowali także wprowadzenia standardów dla regionalnych instytucji otoczenia biznesu, które będą przyjmować wnioski od przedsiębiorców.  Wdrożenie jednolitych zasad wpłynie na jakość procesu obsługi firm MŚP.

 - Nie może być tak, że jeden pośrednik finansowy wymaga i stosuje bardziej restrykcyjne zasady wobec przedsiębiorców, a inny pośrednik z innego miasta Dolnego Śląska ma jeszcze inne zasady i kryteria. Warto stworzyć jednolite standardy dla wszystkich pośredników w regionie, którzy będą oferować preferencyjne pożyczki na rynku - wskazuje Artur Mazurkiewicz, podając przykład działania "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP", wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez tylko akredytowany ośrodek innowacji.